SBN

Gebruik van de SBN website

Onze intentieinspanning

 • SportsBusinessNetwork.be besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan SportsBusinessNetwork.be niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
 • Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal SportsBusinessNetwork.be al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via de contact pagina.
 • SportsBusinessNetwork.be spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. SportsBusinessNetwork.be kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Resultaatsengagement

 • Als er een samenwerking komt op basis van de voordracht of inspanningen medegeleverd door SBN SportsBusinessNetwork.be heeft SBN/Axitect recht op een fee van 20% op de waarde van de samenwerking. Deze  wordt ofwel in natura ofwel in geld wordt uitgekeerd; deze laatste is de standaardformule en kan vervangen worden door waarde in natura na schriftelijk akkoord
 • Als bewijs van intentie tot samenwerking in deze gelden onder andere:
  • het lidmaatschap (betalend of gratis)
  • het bestaan van een project in naam van de club, bedrijf of organisatie
  • email communicatie
  • online communicatie ook via social media

Informatieverstrekking

 • SportsBusinessNetwork.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.
 • Andere instanties en organisaties publiceren hun activiteiten op onze website. SportsBusinessNetwork.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.
 • De website van SportsBusinessNetwork.be  bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. SportsBusinessNetwork.be controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. SportsBusinessNetwork.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Beeldmateriaal

 • SportsBusinessNetwork.be is niet aansprakelijk voor het beeldmateriaal dat door gebruikers wordt opgeladen op de website.
 • Als er foto’s van personen worden opgeladen, dan kan dat enkel met toestemming van de auteur en de betrokkene.
 • De gebruiker die foto’s op de website plaatst, zal SportsBusinessNetwork.be vrijwaren tegen iedere aanklacht of vordering van derden die SportsBusinessNetwork.be naar aanleiding daarvan zou ontvangen.
 • SportsBusinessNetwork.be heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.