SBN > Over ons
Academy

Innovatie


SBN zet in op innovatie!

Technologische ontwikkelingen  helpen om de werking binnen de sport te optimaliseren (voeding, technologie, digitaal, werking, management, …). Maar ze kunnen ook sporten en bewegen voor de gewone burger makkelijker en plezieriger maken. Bijvoorbeeld door nieuwe en/of aangepaste materialen, speelvormen en aangepaste sportinfrastructuur. Of een digitale applicatie, die helpt in de sport en/of management, die de leden informeren, organisatie vrijwilligers, …

Naast onze eigen initiatieven kan u als bedrijf of sport uw innovatieve projecten of ideeën met SBN bespreken.  Wij betrekken hierbij dan de nodige personen, ondernemers, bedrijven, organisaties en sportorganisaties, die nodig zijn bij uw project.

Laat ons samen vernieuwen en innoveren in de sport.  En dit samen met de bedrijven !

Dien je innoverend project in !