SBN
Stuurgroep

Stuurgroep

Wat?

De Stuurgroep bestaat uit een select gezelschap van mensen die regelmatig samenkomen en die het project 'Matchmaker Sport en Bedrijven' op de voet volgen, bijsturen, adviseren en evalueren.

Wie?

De Stuurgroep bestaat enerzijds uit personen die op het project werken, zijnde interne mensen van het project dat 'Sports Business Netwerk' werd. Anderzijds behoren hier ook enkele personen toe van Sport Vlaanderen zelf. Sport Vlaanderen was namelijk vragende partij om dit project uit te werken, en erkende Sports Business Network dan ook als 'Matchmaker Sport en Bedrijven'